0
დღე რეკლამის გარეშე (დარჩენილი)
მენიუ
TITLE
CONTENT

0
ინგლისური სიტყვა დამატებული ტესტირების საფუძველზე

0 გავლილია
0 გამეორებულია მე-3 დღეს
0 გამეორებულია მე-7 დღეს
0 შესწავლილია 21-ე დღეს
კურსი

500
ინგლისური სიტყვა ტესტირებისთვის

0 გავლილია
0 იცით
0 არ იცით
დეტალურად
ტესტირება

1000
ინგლისური სიტყვა ტესტირებისთვის

0 გავლილია
0 იცით
0 არ იცით
დეტალურად
ტესტირება

1500
ინგლისური სიტყვა ტესტირებისთვის

0 გავლილია
0 იცით
0 არ იცით
დეტალურად
ტესტირება

2000
ინგლისური სიტყვა ტესტირებისთვის

0 გავლილია
0 იცით
0 არ იცით
დეტალურად
ტესტირება

ყველა შედეგის გასუფთავება!

თუ ფიქრობთ, რომ გააუმჯობესეთ თქვენი ცოდნა, შეგიძლიათ გაასუფთავოთ ყველა ტესტის შედეგი და გაიაროთ ისინი ხელახლა!
გასუფთავება

რეკლამის გათიშვა რეკომენდაციისთვის!

უბრალოდ დააწკაპეთ ღილაკზე «გაზიარება» რათა არა მხოლოდ განთავისუფლდეთ რეკლამებისგან, არამედ ურჩიოდ თქვენს მეგობრებს შესანიშნავი რესურსი. გაზიარება ყოველი გადმოსვლ რეკომენდაციაზე მოგცემთ 5 დღეს რეკლამის გარეშე, 10 = 50 დღე და ა.შ.