0
დღე რეკლამის გარეშე (დარჩენილი)
მენიუ

აპლიკაცია ინგლისური სიტყვების შესასწავლად - ფუნქციონალი, რეკომენდაციები.

როგორ დავიწყოთ ინგლისური სიტყვების შესწავლა?

მენიუში დააწკაპეთ ღილაკზე ინგლისური სიტყვების შესწავლა » კურსი » შესწავლა

დაიწყება გაკვეთილში შესასწავლ სიტყვებთან გაცნობითი პროცესი, შესასწავლი სიტყვა შემოხაზულია და ნაჩვენებია ზემოთ, თქვენ უნდა გაეცნოთ მას, შემდეგ კი ქვემოთ მწვანე ბლოკებს შორის უნდა იპოვნოთ და დააწკაპოთ მასზე, ასე თქვენ გადახვალთ შემდეგ სიტყვაზე. ყოველ გაკვეთილში სულ 10 სიტყვაა.

დაიწყე ინგლისური სიტყვების შესწავლა

10 სიტყვასთან გაცნობის შემდეგ, დაიწყება მათი დამახსოვრების პროცესი სხვადასხვა სავარჯიშოების მეშვეობით.

სავარჯიშოში პასუხის არჩევა

მაგალითად რამდენიმე ვარიანტიდან სწორი პასუხის არჩევა, თარგმნა, მოსმენა, სწორი პასუხის არჩევა და სხვა. სულ იქნება 80 სავარჯიშო (ქვემოთ იქნება ნაჩვენები სავარჯიშოების მთვლელი)

სავარჯიშოების გავლის მთვლელი

ბოლო 10 სავარჯიშო იქნება სატესტო, შემდეგ გაკვეთილზე წვდომის გასახსნელად უნდა უპასუხოთ სწორად 10 კითხვიდან მინიმუმ 7, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოგიწევთ გაკვეთილის ხელახლა გავლა.

ტესტი დამახსოვრებულ ინგლისურ სიტყვებზე

ტესტის გავლის შემდეგ, თქვენ იხილავთ თქვენი პასუხების შედეგებს, სწორი პასუხები იქნება შემოხაზული მწვანედ, არასწორი პასუხები იქნება შემოხაზული წითლად.

ტესტის შედეგები და გაკვეთილების გვერდზე გადასვლა

ქვემოთ იქნება ღილაკი გაკვეთილებზე გადასვლა დააწკაპეთ მასზე და თქვენ დაბრუნდებით გაკვეთილების ჩამონათვალზე, აქ გახსნილი იქნება შემდეგ გაკვეთილზე წვდომა და გავლილი გაკვეთილის შედეგები, მწვანე ვარსკვლავების სახით.

გაკვეთილის დასრულების შეფასება ვარსკვლავების სახით

თუ ვიცი რომელიმე სიტყვა, როგორ გადავიტანო ის ნასწავლებში?

სწავლის პროცესში, თითოეული სიტყვის ქვეშ არის ღილაკი ვიცი - დააწკაპუნეთ მასზე და შემდეგ დაადასტურეთ თქვენი ქმედებები, სიტყვა გადავა ნასწავლებში და აღარ გამოჩნდება სასწავლო პროცესში.

ნაცნობი სიტყვის გადაცემა ნასწავლებში

თუ სავარჯიშოს შესრულების დროს ვერ ვიხსენებ სიტყვას?

დააჭირეთ ღილაკს მინიშნება - გამოჩნდება მიმდინარე ინგლისური სიტყვა ტრანსკრიფციით და თარგმანით.

მინიშნება, თუ სავარჯიშოს შესრულების დროს ვერ ვიხსენებ სიტყვას

როგორ ვისწავლოთ ინგლისური სიტყვები სწორად?

მაშინაც კი, თუ თქვენ გაქვთ ინგლისური სიტყვების გარკვეული მარაგი, ჩვენ მაინც გირჩევთ დაიწყოთ სწავლა საწყისი დონიდან, ეს საშუალებას მოგცემთ შეავსოთ სიცარიელე იმ სიტყვების მარაგის ბაზაში რომლებიც ყველაზე ხშირად გამოყენებადია და აუცილებელია ცოდნისთვის, სწავლის პროცესში თქვენ შეგიძლიათ გამოტოვოთ სიტყვები რომლებიც იცით და შეისწავლოთ მხოლოდ ის სიტყვები რომლებიც არ იცით. თქვენ მიიღებთ სრულ სტატისტიკას და თქვენი ცოდნის შეფასებას. ასე საწყისი დონიდან დაწყებული სწავლის შემდეგ, თქვენ ზუსტად გაიგებთ თუ რამდენი სიტყვა იცით, რა დონეს ეკუთვნის ეს სიტყვების ბაზა და კიდევ რამდენის სწავლა გჭირდებათ!

ვიმეორებთ ინგლისურ სიტყვებს ან რა არის ინტერვალური გამეორება?

ტვინი ივიწყებს ახალ ნასწავლ სიტყვებს ან სხვა ინფორმაციას თითქმის მომენტალურად. მაგრამ თუ ამ ინფორმაციას (სიტყვებს) გავიმეორებთ მანამ სანამ ისინი ჯერ კიდევ მეხსიერებაშია, დავიწყების დრო გაიზრდება ექსპონენტურად. ჩვენ სისტემაში გამეორების ინტერვალი არის 3 დღე, 7 დღე, 21 დღე. სისტემა ავტომატურად ითვლის დღეებს და შემოგთავაზებთ გასამეორებელ გაკვეთილს საჭირო დროს. ზოგიერთ დადასტურებულ ექსპერიმენტებში, ინტერვალური გამეორება ზრდის სწავლის ეფექტურობას თითქმის 9-ჯერ.

რა ინფორმაციაა ნაჩვენები კურსის ბლოკზე?

აქ ასახულია ინტერვალური გამეორების პროცესი, კურსის სათაურის ქვეშ არის 4 საინფორმაციო ზოლი, სადაც ნაჩვენებია რამდენი სიტყვაა გავლილი შემდეგ რამდენი სიტყვაა გამეორებული მე-3 დღეს, შემდეგ მე-7 დღეს და ბოლო ზოლში ნაჩვენებია 21 დღეს გამეორებული სიტყვების რაოდენობა, ეს სიტყვები ითვლება უკვე საბოლოოდ ნასწავლად.

ინფორმაცია ინგლისური სიტყვების ინტერვალური გამეორების შესახებ

რა ინფორმაციაა ასახული ცალკეულ გაკვეთილის ბლოკზე?

ვარსკვლავები აჩვენებს რამდენ ტესტის კითხვას უპასუხეთ სწორად, ქვემოთ რამდენი ინტერვალური გამეორება გაქვთ შესრულებული ამ გაკვეთლისთვის მე-3 დღეს, მე-7 დღეს და 21 დღეს, როდესაც ყველა ეს გამეორება იქნება შესრულებული გაკვეთილი ჩაითვლება ნასწავლად, მანამდე კი ის შესწავლის პროცესშია. სისტემა ავტომატურ რეჟიმში ასახავს გაკვეთილის სტატუსს ღილაკზე: შესასწავლი, გავლილი, გასამეორებელი, ნასწავლი.

ინფორმაცია სასწავლო პროცესის ავტომატიზაციის შესახებ