0
დღე რეკლამის გარეშე (დარჩენილი)
მენიუ

ინგლისური სიტყვების შესწავლა, ისწავლეთ ყველაზე პოპულარული ინგლისური სიტყვები ონლაინ, უფასო აპლიკაციით!

ინტერვალური გამეორების მეთოდიკა თითქმის 9-ჯერ უფრო ეფექტურს ხდის ინგლისური სიტყვების დამახსოვრებას!
ყველაზე პოპულარული და ხშირად გამოყენებადი ინგლისური სიტყვების მონაცემთა ბაზა, რომელთაგან თუნდაც 500 საწყისი სიტყვა უზრუნველყოფს ტექსტების 50-70% გაგებას.
საბაზისო ინგლისური სიტყვების სხვადასხვა სავარჯიშოები: მართლწერის, წარმოთქმის და თარგმანის დასამახსოვრებლად.
შემდეგ გაკვეთილზე გადასვლის დაბლოკვა, სანამ საკმარისი რაოდენობის სწორი პასუხები არ შეგროვდება ტესტში.
ნაცნობი სიტყვების ნასწავლში გადატანის ფუნქცია რაც აჩქარებს სწავლის პროცესს.
სწავლის პროცესში ლექსიკის ბაზის ფორმირება და არსებული ცოდნის დონის მკაფიო გაგება.

რატომ არის ეს საუკეთესო აპლიკაცია ინგლისური სიტყვების შესასწავლად?

ინტერვალური გამეორება

ეს მეცნიერულად დადასტურებული მეთოდია, სისტემატური გამეორებით დროის გარკვეულ ინტერვალებში, რომელიც თითქმის 9-ჯერ აუმჯობესებს მასალის ათვისებას.

5000 ყველაზე საჭირო ინგლისური სიტყვა:

რომლებიც დალაგებულია მათი ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოყენების სიხშირით: წიგნებში, ჟურნალებში, მუსიკაში, ფილმებში... და დაყოფილია სასწავლო ბლოკებად დონეების მიხედვით. პირველ რიგში მოდის უფრო ხშირად გამოყენებადი სიტყვები, შემდეგ ნაკლებად გამოყენებადი, რაც გვაძლევს უფრო სწრაფ შედეგს.

500 საწყისი ინგლისური სიტყვა უზრუნველყოფს ტექსტების 40-60%-ის გაგებას

მაგალითად, პირველი საწყისი დონე შეიცავს 500 ძირითად და ყველაზე ხშირად გამოყენებად სიტყვას, რომელთა შესწავლის შემდეგ თქვენ შეძლებთ გაიგოთ ინგლისური ტექსტების დაახლოებით 40-60%.

სასწავლო პროცესში ინტეგრირებული ტესტი:

სწავლის საწყისი დონიდან დაწყებით და ნაცნობი სიტყვების გამოტოვებით და მხოლოდ თქვენთვის უცნობი სიტყვების სწავლით თქვენ ავსებთ სიცარიელეს თქვენი ინგლისური სიტყვების ცოდნის მარაგში, გებულობთ რამდენი სიტყვა იცით, მათ დონეს და კიდევ რამდენი სიტყვა არის სასწავლი კონკრეტული შედეგის მისაღებად.

სწრაფი პრორესი:

ვინაიდან სწავლისთვის მოცემულია ყველაზე ხშირად გამოყენებადი სიტყვები და სწავლის ეფექტურობა მიყვანილია მაქსიმუმამდე ინტერვალური გამეორების და მრავალფეროვანი სავარჯიშოების გამოყენების ხარჯზე, თქვენ შეძლებთ სწრაფად გაზარდოთ თქვენი ინგლისური სიტყვების მარაგი და იგრძნოთ თავი უფრო დაჯერებულად რაც მოგცემთ კიდევ უფრო მეტ მოტივაციას!