0
დღე რეკლამის გარეშე (დარჩენილი)
მენიუ

ინგლისური სიტყვების შესწავლა, ისწავლეთ ყველაზე პოპულარული ინგლისური სიტყვები ონლაინ, უფასო აპლიკაციით!

ინტერვალური გამეორების მეთოდიკა თითქმის 9-ჯერ უფრო ეფექტურს ხდის ინგლისური სიტყვების დამახსოვრებას!
ყველაზე პოპულარული და ხშირად გამოყენებადი ინგლისური სიტყვების მონაცემთა ბაზა, რომელთაგან თუნდაც 500 საწყისი სიტყვა უზრუნველყოფს ტექსტების 50-70% გაგებას.
საბაზისო ინგლისური სიტყვების სხვადასხვა სავარჯიშოები: მართლწერის, წარმოთქმის და თარგმანის დასამახსოვრებლად.
შემდეგ გაკვეთილზე გადასვლის დაბლოკვა, სანამ საკმარისი რაოდენობის სწორი პასუხები არ შეგროვდება ტესტში.
ნაცნობი სიტყვების ნასწავლში გადატანის ფუნქცია რაც აჩქარებს სწავლის პროცესს.
სწავლის პროცესში ლექსიკის ბაზის ფორმირება და არსებული ცოდნის დონის მკაფიო გაგება.

რატომ არის ეს საუკეთესო აპლიკაცია ინგლისური სიტყვების შესასწავლად?

ინტერვალური გამეორება

რადგან ჩვენ მოვახდინეთ ინტერვალური გამეორების მეთოდიკის ინტეგრირება სასწავლო პროცესში, რაც ზრდის ინგლისური სიტყვების დამახსოვრების ეფექტურობას თითქმის 9-ჯერ.

ყველაზე პოპულარული და ხშირად გამოყენებადი ინგლისური სიტყვები

ჩვენ ავიღეთ 5000 ყველაზე ხშირად გამოყენებადი სიტყვა, რომლებიც დალაგებულია მათი გამოყენების სიხშირის მიხედვით, ყოველდღიურ ცხოვრებაში: წიგნებში, ჟურნალებში, მუსიკაში, კინოში... და დავყავით ისინი დონეების მიხედვით სასწავლო ბლოკებად

500 საწყისი ინგლისური სიტყვა უზრუნველყოფს ტექსტების 40-60%-ის გაგებას

მაგალითად, პირველი საწყისი დონე შეიცავს 500 ძირითად და ყველაზე ხშირად გამოყენებად სიტყვას, რომელთა შესწავლის შემდეგ თქვენ შეძლებთ გაიგოთ ინგლისური ტექსტების დაახლოებით 40-60%.

ტესტი ინგლისური სიტყვების ცოდნაზე, რომელიც ინტეგრირებულია სასწავლო პროცესში

ჩვენი სისტემა საშუალებას მოგცემთ შეავსოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ინგლისური სიტყვების ცოდნის ბაზა, რადგან შეგიძლიათ სწავლა დაიწყოთ საწყისი დონიდან და გამოტოვოთ ნაცნობი სიტყვები და ისწავლოთ მხოლოდ ის სიტყვები რომლებიც არ იცით. თქვენ მიიღებთ გაერთიანებულ სტატისტიკას და თქვენი ცოდნის შეფასებას.

თქვენ გექნებად მკაფიო წარმოდგენა თუ რა დონეზე იცით საბაზო სიტყვები

კურსის გავლის პროცესში, თქვენ ზუსტად გაიგებთ თუ რამდენი სიტყვა იცით, რა დონეს ეკუთვნის ეს სიტყვების ბაზა და კიდევ რამდენის სწავლა გჭირდებათ!